Duurzaam ondernemerschap

Duurzame voeding

We beschouwen een product als duurzaam wanneer aan een aantal voorwaarden in meerdere of mindere mate wordt voldaan zoals een minimale impact op het milieu en het klimaat, een beperkte input aan (fossiele) energie, en een correcte vergoeding voor de producent.

Horeservi Catering kiest zo veel mogelijk seizoensproducten uit eigen streek. Dit zorgt voor grote energiewinst door minder transport (korte aanvoerroutes)

Biologische producten zijn milieuvriendelijker geteeld doordat er geen kunstmeststoffen worden gebruikt die veel energie vragen voor hun productie, en er geen synthetische pesticiden worden ingezet waarvan residuen in de bodem en het water achter blijven. Door de grondgebonden dierlijke productie ontstaan er geen mestoverschotten. Andere pluspunten zijn: het tegengaan van bodemerosie door het gebruik van groenbemesters, het afwijzen van genetisch gemodificeerde gewassen, een sterke beperking van het aantal (synthetische) additieven en aroma’s in verwerkte bioproducten.

Vegetarisme of het af en toe vervangen van dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees en zuivel door plantaardige producten heeft verstrekkende gevolgen voor onze voetafdruk en het klimaat. Dieren nemen (ook letterlijk) heel wat plaats in en hebben ‘bergen’ plantaardig voedsel nodig dat ze omzetten in vlees, melk en eieren. Die omzetting is verre van efficiënt.

Gepaste kooktechnieken Deliva, het zusterbedrijf van Horeservi catering, is een producent van verse vacuüm gegaarde maaltijden. Door een aantal maaltijdcomponenten centraal te bereiden in onze productiekeuken in Genk, sparen wij reeds enorm uit op het energieverbruik.

Een eerlijke prijs voor de producenten. Ze staan aan het begin van de voedselketen, dragen de risico’s van misoogsten, werken zich te pletter in weer en wind, en krijgen dan voor hun producten ‘wat de markt/veiling hen biedt’.

 

Efficiënt en kostenbesparend

Deze efficiënte en duurzame manier van werken is niet alleen goed voor het milieu, ook uw financiën varen er wel bij. Dankzij ons concept is het mogelijk om fors op uw werkingskosten te besparen. Zodat onder meer uw energie-, investerings- als loonkosten op dieet kunnen.