Voordelen vacuümbereiding

Productkwaliteit

 • Gegarandeerd behoud van de natuurlijke smaak
 • Kleur en textuur sluiten aan bij het verse product
 • Geen uitdroging of geuroverdracht tijdens bewaring
 • Stabilisatie van biologische processen bij 2-3 °C

Hygiëne

 • Afscherming tegen uitwendige besmetting tijdens koelen, bewaren, transport
 • Vacuüm remt aërobe micro-organismen

Efficiëntie en organisatie

 • Ontkoppeling van een gedeelte van de productie en distributie in tijd en ruimte
 • Uitvlakken van pieken en dalen 
 • Eenvoudige regeneratie
 • Afwijkingen in voorziene aantallen kunnen gemakkelijk opgevangen worden
 • Eenvoudige controle van voorraden en vervaldata
 • Overzichtelijke gegevens van kostprijzen 

Economisch

 • Zeer beperkt verlies gedurende het kookproces
 • Duidelijke besparing op technische onderhoudskosten
 • Nauwkeurige dosering van ingrediënten
 • Arbeidsinzet kan optimaal benut worden voor de bediening

Klantentevredenheid

 • Nog ruimer aanbod en variatie in gerechten zonder meerkost
 • Grote flexibiliteit en mogelijkheid om aan te passen aan de individuele wensen ‘à la carte’
 • Constante kwaliteit

Medewerkers

 • Meer tijd voor teamvorming, opleiding, productontwikkeling, afwerking, presentatie en hygiëne
 • Vermindering van de fysische belasting van de keukenmedewerkers

Gezondheid

 • Behoud van voedingswaarde van het basisproduct
 • Beperking van zout, kruiden en vet